Nollen; oude landschappen rond Callantsoog.

In en rond Callantsoog liggen een aantal oude nollengronden namelijk de Kerkenollen, Noorwegen, Abbestee, Luttjenollen en de Nabbersnollen.

Nollen ontstonden in de waddenzee rond de eilanden zoals ook Callantsoog vroeger was. Een NOL is een aaneenstuiving van zand welke geleidelijk met helm en andere sterke planten of struiken begroeide. Net zoals nu op het strand komt er achter elk klein dingetje, in de luwte, een hoopje zand te liggen. Soms kon dit hobbeltje zand uit groeien tot een sterk duin of duingebiedje. De geboorte en ontwikkeling van een Nol.

Wel weten we dat de nollen zeker 1000 jaar oud zijn en daarmee tot de oudste delen van de Kop van Noord Holland behoren. Merkwaardig is dat de Nollen nauwelijks bekendheid genieten en ook 's zomers heerlijk rustig zijn met een overvloed aan bijzonder natuurschoon.


1 DE KERKENOLLEN.

De Kerkenollen De Kerkenollen is een van de mooiste plekjes van Callantsoog. Het kerkje gebouwd in 1580 op een duingebied van het voormalige eiland 't Ooghe is rijk aan historie. Grenzend aan het dorpsplein, de zeeweg, het zwanenwater en de steeds dichterbij komende zee is dit een gedenkwaardige plaats.
Het Kerkhof met zijn stil verdriet, prachtig gelegen aan de voet van het kerkje ligt midden in de Kerkenol. Natuurlijk is men dit gebied zo gaan noemen toen de Kerk werd gebouwd. De Zeeweg met zijn aftakkingen zijn volledig op de Kerkenollen gebouwd. De Kerkenollen sloten vroeger aan op de Nabersnollen, juist buiten de bebouwde kom. De Nollen tussen de Kerkenol en de Nabersnollen zijn echter gevlakt vanwege huizenbouw langs de huidige Jewelweg.


2 - NABBERSNOLLEN.

Nabbersnollen Een mysterieuze naam. De naam Nabbersnollen is niet meer terug te brengen en vormen de zuid-oostkant van het voormalige eiland 't Ooghe. De Nabbersnollen sluiten aan op de Kerkenollen welke beginnen op de plaats waar de kerk is gesticht en vroeger met elkaar verbonden via de Jewelweg (Jeweldijk=historisch juist) , helaas bij nieuwbouw van huizen is deze nollenverbinding verloren gegaan. Op een deel van de Nabbersnollen is in 1925 door Piet Vos als voorzitter van de toenmalige VVV, een bos aangelegd waardoor men in de volksmond praat over het VVV bos. De Nabbersnollen vormen een prachtig gras/hei-gebied met veel 'Krentebomen' welke in het voorjaar zo prachtig bloeien. De hei is in gebruik bij de plaatselijke schaapherder welke het drijven met honden als hobby beoefend.


3 - DE ABBESTEE of ABBESTEDE.

De Abbestee De Abt zijn stede. In de documenten van de Abdij van Egmond wordt rond het jaar 1000 gesproken over de Abt zijn Stede in het land van Kallinge (Noordelijk Kennemerland).
Hier wordt het latere eiland "t Oogh mee bedoeld en kan dus heel goed het huidige Abbestee zijn. Het is gelegen tussen Groote Keeten en Callantsoog en bestaat uit een duinheuvelig gebied met aanliggende waterige graslanden. Deze graslanden zijn evenals 'de Abbestee' in beheer van het "NoordHollands Landschap" en worden geheel in de oorspronkelijke sfeer van waterige en zompige gronden teruggebracht. Overigens kon dat alleen maar omdat de gronden ongeschikt zijn voor veeteelt of bollenbouw. In dit prachtige gebied van circa 30 hectaren fourageren de kluut en de lepelaar naast elkaar. Veel jonge weide- en watervogels worden hier geboren. Ondanks de aanwezigheid van enkele campings blijft het gebied heerlijk rustig.


4- LUTTJENOLLEN of LUTTICKDUIN.

Luttickduin De Lutjenollen zijn het oostelijke einde van het Nollengebied wat aansloot op het eiland 'T Ooghe. Het gebied is vroeger omspoeld geweest door het zeewater wat nog goed is te zien aan de aangelegde 'Jeweldijk' langs het terrein. Het Nollengebied is bijzonder fraai met dennen, berkenbomen en heide. Het terrein is gelegen tussen de campings 'De Nollen' en 'Tempelhof' waardoor het er vooral zomers best wel druk is.Tevens sluit het gebied aan bij het niet vrij toegankelijke Kooibos.


5 - NOORWEGEN

Noorwegen De nollen "Noorwegen" komen al voor op kaarten van ca 1200. Wellicht is hier nog een relatie met de Vikingen welke het hier toen nog voor het zeggen hadden. Momenteel heeft de Nederlandsche Caravan Club hier een kampeerterrein geheten de 'Oosternollen'. Tevens liggen er nog enkelen bunkers welke herinneren aan de tweede wereldoorlog. Het weggetje (vroeger een deel van de Abbestederweg) is verhard in de tweede wereldoorlog om de bunkers te bereiken. Deze bunkers vormden een deel van de Duitse Atlantikwal en is in 1943 bezocht door Generaal Rommel in zijn functie van Inspecteur der Atlantikwal. Noorwegen is opgenomen in de Zijper Zeedijk waardoor er een verbinding is met het Zwanenwater.


En ondertussen kunt U in de herfst van mooie paddestoelen genieten.


HOME
TOP