EB en VLOED.

Eb en vloed is een beweging 'van het zeewater waarbij het water 'laag'en later 'hoog' staat. Als het hoogwater wordt stroomt het water naar het Noorden en bij laagwater naar het Zuiden. In het nabijgelegen Marsdiep, tussen Texel en Den Helder, bereikt het water een snelheid van 5 7 zeemijlen per uur. (Ca 10 km per uur).

Het tijdsverschil tussen twee opeenvolgende laag- of hoogwater is 12 uur en 25 minuten. Als het vandaag om 11 uur de laagste stand is dan zal dat morgen dus om 11.50 zijn. Verder is het tijdsverschil tussen eb en vloed bij Callantsoog ca 4 uur 30 min, het tijdsverschil tussen vloed en eb ca 7 uur 30 min.
De stroming welke hoog en laag water veroorzaakt kan gevaarlijk zijn.
Vooral de overgang van Vloed naar Eb veroorzaakt een stroming welke van de kust afgaat. Gekombineerd met een NoordOostelijke wind worden zwemmers ongemerkt van de kant afgedreven.

De Eb en Vloed beweging wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van vooral de Maan (60 %) en in mindere mate de Zon (40 %). Aangezien de maan rond de aarde draait en water vloeibaar is zal het water steeds naar de kant van de maan willen stromen. Deze beweging veroorzaakt wereldwijd hoogteverschillen in het water waardoor de Eb/Vloed stroming ontstaat.

Springtij en doodtij.

Wanneer de maan en de zon in een rechte lijn liggen, dus achter elkaar, dan wordt de Eb/Vloed beweging versterkt en spreken we van springtij of springvloed.
Wanneer de zon loodrecht staat op de lijn aarde-maan dan werkt de zon de getijbeweging tegen. We spreken dan van doodtij.
Het is dus de ene week doodtij en de andere week springtij. Bij aanhoudende noordwesterstormen en springtij kan een gevaarlijke hoge waterstand aan de nederlandse kust ontstaan, waardoor er gevaar ontstaat voor overstroming en/of dijkbreuk. NB: het plaatje links geeft de actuele stand weer.


Volg rechts bovenin de Getijvoorspellingen; klik op Petten zuid en voor Callantsoog er 10 minuten bij op tellen.

TOP
HOME