Wandelen over het oude eiland 't Oghe.

Callantsoog, badplaats in de kop van NoordHolland, kent geen rijke maar wel een bijzondere geschiedenis. Het dorp ligt oorspronkelijk op een eiland dat in 1597 middels schenkels (dijkarmen) aan het land is vastgemaakt. Verdere inpolderingen en droogmakerijen met bedijkingen vonden plaats. De sporen in het landschap van de stijd tegen de zee, zijn nog prima te zien. Ook is er veel natuurschoon te zien zoals nollen (oude stuifduinen), strand, duinen en niet te vergeten het zwanenwater. Naar behoefte kunt U zelf de wandeling korter of langer maken of in delen wandelen. Lengte K-S1 ca 7 Km, lengte S1-S2 ca 5 km, lengte zwanenwater ca 5 km; Totaal 17 km.

K-1.
Het startpunt is het dorpsplein aan de voet van het witte kerkje. Het kerkje is van 1581 en de klok is zelfs van 1491. De klok en delen van de toren zijn meegenomen door de bewoners toen het oude dorp 't Oghe door de zee werd overstrommd. Op deze plaats stichten de gevluchte bewoners een nieuw dorp dat al snel Callantsoog ging heten.
Met de deur van de kerk achter U wandelt U naar rechts en volg de dorpsweg het dorp uit in noordelijke richting.


2- Wandel door tot de strandslag Voordijk en ga daar LI naar het strand. Op deze plaats is tussen 1570 en 1573 de zee door de duinen heen gebroken. Dit zeegat wordt het Ooghmergat genoemd. De zee baande zich met verwoestend geweld een weg in de richting van de duinen af. In de verte lag en ligt de Abbestee. De zee ging zowel Noordwaarts als Zuidwaarts om de Abbestee heen. De Noordwaartse stroming brak door de NoordSchinkeldijk en de Noordwestelijke Zijperzeedijk. De zuidelijke doorbraak liep dwars door de Oostkant van het eiland 't Oghe en vormde het 'Nuw spoelde wiel'. Tegnwoordig ligt daar het Kooijbos met zijn sompige weilanden en verstopte wielen. Zie foto 7. Volg het strand en ga bij de eerste strandopgang RE omhoog.


3. Dubbelduijn is de oorspronkelijke naam voor het dorp Groote Keeten. Het dorp is gebouwd op de restanten van het overspoelde eiland 't Oghe. In Groote Keeten zijn deze restanten nog heel mooi zichtbaar. Deze oude duinen zijn bewaard gebleven omdat eerst bedijkingen, rond1600, werden aangelegd om de polders rond Callantsoog te redden tegen de binnenvallende zee. In 1610 werden bedijkingen naar Huisduinen gemaakt om de polders Koegras droog te maken. De polders Koegras werden weer basis om de polders van Anna Paulowna en Wieringerwaard droog te maken. Daarna ontstond er aansluiting met het eiland Wieringen. Zo werden de duizenden jaren oude duinen bij Groote Keeten gered en kon zich een klein dorpje ontwikkelen. Volg fietspad, steek haaks de weg over en volg RE achterweg.

4. 4de weg RE. Richting camping Callassande. Kantine kamping is H1. 1e weg LI. Volg weg. . U loopt nu door en langs de BoskerPolder. Reeds in 1200 was dit gebied bekend als Boswiel. Kijk eens goed naar de sloot en de dijk waar U op staat. Aan de lussen in de dijken en de wetenschap dat hier in 1570/1573 de zee door de dijken van t' Oghe brak geeft aan hoe de mensen hier hebben gewerkt om het land weer droog te krijgen. Dit gebied is het laagst gelegen deel van de polders rond Callantsoog en had vroeger, tegen de dijk aan , een molenkolk waar het boezemwater rond Callantsoog heen stroomde en door molens over de rechtendijk in de buitenzee werd gemalen. 1e weg RE.

5. Rechtdoor. De Abt zijn stede. In de documenten van de Abdij van Egmond wordt rond het jaar 1000 gesproken over de Abt zijn Stede in het land van Kallinge (Noordelijk Kennemerland).
Hier wordt het latere eiland "t Oogh mee bedoeld en kan dus heel goed het huidige Abbestee zijn. Het is gelegen tussen Groote Keeten en Callantsoog en bestaat uit een duinheuvelig gebied met aanliggende waterige graslanden. Deze graslanden zijn evenals 'de Abbestee' in beheer van het "NoordHollands Landschap" en worden geheel in de oorspronkelijke sfeer van waterige en zompige gronden teruggebracht. Overigens kon dat alleen maar omdat de gronden ongeschikt zijn voor veeteelt of bollenbouw. In dit prachtige gebied van circa 30 hectaren fourageren de kluut en de lepelaar naast elkaar. Veel jonge weide- en watervogels worden hier geboren. 2e weg LI.

6. U loopt langs camping Luttickduijn en de daarop volgende nabbersnollen. Op de T splitsing iets naar rechts aan de overkant van de weg kan je goed de droge strandwal zien in het landschap. Hier stroomde rond 1600 nog de zee. Hier kunt U naar rechts terug naar het dorp en komt U vanzelf op het dorpsplein alwaar de terrasjes of horeca uitnodigend wachten. Linksaf wandelend kunt U de wandeling mooi verlengen en gaat U vrijsnel circa 1 meter omlaag.

7. Op het laagste punt aangekomen sta je boven op een dam over een sloot. De weg waar je nu op staat is een in 1620 aangelegde dijk of dam welke de doorgebroken zee tegen hield. Links, is de zee door de duinen gebroken en stroomde hier langs. In feite sta je nu boven op de diepe stroomgeul. Links waren nog sporen, zoals wielen, in het landschap. Aan je rechterhand kijk je uit over een oude stroomgeul die circa 10 meter diep is geweest. Het stroomgat is dichtgegroeid met rietwortels op een modderlaag waarover gras is gegroeid en vormt zo trilveen. Natuur historisch gezien een zeer bijzonder gebied.
Maar PAS OP , zeker in de herfst als het veel regent is het hier levensgevaarlijk. Hier groeien tevens zeldzame planten als de Gevlekte Orchis, Welriekende Nachtorchis en Veenpluis. Volg weg en bij verharde kruising RE. In de kantine van camping de Nollen is H2. Volg weg en 2e weg LI. (grindpad)

8. De nollen "Noorwegen" komen al voor op kaarten van ca 1200. Wellicht is hier nog een relatie met de Vikingen welke het hier toen nog voor het zeggen hadden. Momenteel heeft de Nederlandsche Caravan Club hier een kampeerterrein geheten de 'Oosternollen'. Tevens liggen er nog enkele bunkers welke herinneren aan de tweede wereldoorlog. Het weggetje is verhard in de tweede wereldoorlog om de bunkers te bereiken. Noorwegen is opgenomen in de Zijper Zeedijk waardoor er een verbinding is met het Zwanenwater. Aan einde weg RE.

9. Om de wandeling te vervolmaken kunt U hier LI de rondwandeling door het Zwanenwater wandelen. Gratis voor (gezins) leden van Natuurmonumenten, niet leden betalen 1 Euro. Het zwanenwater is een van de grootste wetlands van Europa en zeer bijzonder. Naast vele zeldzame vogelsoorten treft u hier ook zeldzame planten en vele bijzondere vlindersoorten aan. Het landschap is fantastisch mooi met duinen, natte weilanden, duinmeren met drijvende vogelobservatiehut en duin/heide/bos gebieden. Een bijzonder mooie afsluiting van de wandeling rond 't Oghe. Ga bij de uitgang naar LI en geniet van het zicht op Callantsoog met het wisselende decor van molentje en Kerk. Op het dorpsplein staan de terrasjes en restaurantjes uitnodigend op U te wachten.

HOME
TOP