Het Zwanenwater, bekend om zijn lepelaars.

De naam 'Het Zwanenwater' is ontleend aan de vroegere (eeuwen geleden) fok van zwanen in deze meren. Tegenwoordig zie je geen zwanen meer in de meren. De zwanen vermaken zich goed in de nabijgelegen poldersloten.

Maar het Zwanenwater is toch wel het meest bekend om het jaarlijkse verblijf van de LEPELAAR. (zie zelfgenomen foto links; tikkie onscherp maar wel mooi.)

Ergens rond 1580 waren de eilanden 't Oghe' en 'Pethem' gescheiden door de 'Zipe' een Geul waardoor het zeewater de achtergelegen wadden bereikte. Met het aanleggen van de Zijper-zeedijk werd er aan de landzijde een dijk gelegd waardoor de zee werd buitengesloten.

Deze dijk verbond de restanten van de eilanden 't Oghe'en 'Petten' waardoor er grote drooggelegde stroomgeulen ontstonden waaromheen zich weer stuifduinen ontwikkelden. De droge stroomgeulen werden meren en de stuifduinen werden geleidelijk begroeid.

De meren werden gevuld met regen- en kwelderwater en zijn voornamlijk zoet. Omdat gelijktijdig veel gronden werden aangelegd in de nabijgelegen Polders was er geen noodzaak om dit gebied te cultiveren waardoor een prachtig natuurgebied kon ontstaan.

De invloed van de Zee, de hoogteverschillen door de duinvorming, de natte valleien en droge duintoppen hebben voor een grote variatie gezorgd in zowel het planten als dierenleven.


Onderstaande foto's zijn grotendeels genomen in april en vertonen de natuur op zijn prilst.

De entree is duidelijk bewegwijzerd en midden in het toegangspad treft u dit bord. Het legt duidelijk het ontstaan van het duingebied uit. Zodra u binnenkomt komt u deze dennengroep tegen met de duinen op de achtergrond waarbinnen een zandverstuiving. Dit stukje duin is een restant van het eiland 't Oghe en wordt de 'Hasecamer' genoemd.
Het Zwanenwater bestaat uit een gebied van 600ha duingebied met daarin twee grote zoetwater meren. Deze meren zijn aan elkaar verbonden middels en zijn tezamen 8 kilometer lang. Er zijn meerder observatiepunten welke prachtig aan de rand van de meren zijn gelegen zodat water, riet, moeras, bos en roofvogels prachtig kunnen worden geobeserveerd.

Er zijn weidse uitzichten en meer intieme uitzichten over water- en duingebieden maar ook heide, moeras en graslanden.

De meren kennen vele hoeken en afbakeningen als gevolg van de vroegere op verschillende diepten ingesleten zeestromingen. Dit is dan ook het domein van vele vogels waaronder de lepelaar.
Vanaf enkele duintoppen zijn er prachtige vergezichten over duinen en zandverstuivingen. In het meer rechts liggen diverse eilanden welke onbereikbaar zijn voor vossen zodat hier zeer veel vogels broeden. De vogels knokken hier voor elke nestelplaats.

25 januari 2005; sneeuw in het zwanenwater. (klik op een foto voor een vergroting)

Schaatsen in het Zwanenwater; meer mooie winterse foto's.


Dit prachtige gebied is van "Natuurmonumenten". Wordt lid van Natuurmonumenten en U hebt met het hele gezin gratis toegang tot dit gebied en honderden andere gebieden, u ontvangt 6 prachtige tijdschriften en een prachtig handboek met alle natuurgebieden inclusief een beschrijving van het gebied.

TOP
Home