Tussen het dorp Callantsoog en de Noordzee ligt slechts een smalle duinenrij. In de voorgaande 400 jaren zijn honderden meter duin door de zee weggenomen. Sedert het begin van de vorige eeuw is de breedte van het duin verder afgenomen van circa 200 meter tot de huidige 80 meter breedte. Zeestromingen zijn verantwoordelijk voor de enorme afname van het duin. Ergens rond 1930 zijn strekdammen aangelgd die haaks op de kust staan en verdere erosie van de kust voorkomen.

Onderzoek heeft aangetoond dat vlak voor de kust veel zand in het brandingwater voorkomt. Dit zand stroomt met de eb/ vloed beweging mee en beschermt ook het strand en de duinen.
Door zand aan te brengen in het zeewater enige honderden meters voor het strand wordt in feite aan bescherming van de kust gewerkt.

Deze methode wordt vooroever suppletie genoemd en is ten opzichte van strandverhoging tot 4 keer goedkoper en mede daardoor snel populair geworden. Met speciale schepen, sleephopperzuigers genoemd, wordt op circa 6 kilometer uit de kust zand opgezogen en vlak voor de kust weer gestort.
Een deel van dat zand zal op het strand spoelen en tegen de duinvoet aanwaaien waar weer nieuwe duinvorming plaats vindt. In zijn geheel wordt op natuurlijke wijze de duinenrij en het strand breder.

HOME
TOP