Over Wonen in Callantsoog.

DECEMBER 2018.

In de bebouwde kom van Callantsoog, het dorp Callantsoog staan woningen om permanent in te wonen.

Op de recreatieparken staan woningen waar je op vakantie ga als je het huisje hebt gehuurd of hebt gekocht voor eigen gebruik.

Recreatief wonen in het dorp of de bebouwde kom is dan ook niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een huis in de bebouwde kom alleen voor vakanties te verhuren. En ook niet toegestaan om een huis in de bebouwde kom niet te bewonen en af en toe voor eigen vakanties te gebruiken.

In de bebouwde kom is het gebruiken van woonhuizen voor verhuur of voor eigen recreatief gebruik, VERBODEN.

Waarom is dat?
Op de eersteplaats vinden de vaste bewoners van een dorp of stad het heel vervelend als een woonhuis grotendeels leeg staat of als je steeds wisselende vakantievierders naast je huis krijgt. De wetgever heeft hier dan ook wettelijke regels voor gemaakt.

De huisvesting in Nederland is geregeld in de huisvestingswet 2014 die is ingegaan op 1 januari 2015. De wet vindt U Hier

Heel simpel gezegd zijn er parken met recreatiewoningen en dorpen en steden met woningen bedoeld voor permanente bewoning. De huisvestingswet 2014 houdt dit soort woningen gescheiden.
Art 21 lid a zegt ook heel nadrukkelijk dat het onttrekken van woningen bedoeld voor normale bewoning niet is toegestaan.

De Gemeente Schagen heeft geen Huisvestingsverordening maar wel bestemmingsplannen waar het eigendom en gebruik van woningen in is geregeld.
Gemeente Schagen kent meerdere bestemmingsplannen en het bestemmingsplan voor de kustgebieden zoals Petten, Callantsoog, Groote Keeten en 't Zand vindt U Hier. Klik ook op tabblad toelichting.
In artikel 24.5 vind je dat
- het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen en zomerwoningen voor permanente bewoning is niet toegestaan;
- het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief nachtverblijf is niet toegestaan.

In de praktijk hebben in de Gemeente Schagen de Huisvestingswet en het bestemmingsplan hetzelfde effect.

Hierop is voor een klein deel van de dorpen Callantsoog en Petten de uitzondering gemaakt dat alleen de kleine vakantiewoningen die achter in de tuin staan van woonhuizen een recreatieve bestemming hebben. Deze huizen zijn gemerkt in een aan het bestemmingsplan gekoppeld document.


Maar is dit nu wel waar? En wat zegt de rechter?

In Nederland kennen we drie niveaus van rechtspraak, je kunt in beroep gaan tegen een uitspraak, waarbij de 'Raad van State' de hoogste rechtbank is en dan ook het laatste woord heeft.

Er zijn veel uitspraken van de Raad van State over dit onderwerp. Maar een recente uitspraak over dit onderwerp is van toepassing op bovenstaande, is heel duidelijk en ook verklarend.

Deze uitspraak vindt U Hier.
Deze uitspraak bevestigd de lijn maar is meer verklarend.
In punt 8.1 is nadrukkelijk vastgelegd dat het onttrekken van woningen, voor wat dan ook, in een bebouwde kom niet is toegestaan.
Ook is vast gelegd dat indien het college van B&W wel een tweede woning toestaat, dat besluit door de Raad van State wordt vernietigd.

Immers de Huisvestingswet 2014 is van een hogere regelgeving dan een gemeentelijk besluit. Juist de wetgever, de tweede kamer heeft nadrukkelijk bedoeld dat woningen in de bebouwde kom niet worden onttrokken voor bewoning en dus recreatief gebruik in welke vorm dan ook, niet is toegestaan.En dit brengt ons bij de Gemeente en voor ons de Gemeente Schagen.
De gemeente controleert regelmatig de woonadressen en de basisadministratie waar in gemeld wie waar woont.

Als een huis geen bewoner heeft, doet de Gemeente onderzoek. De eigenaar wordt via het kadaster opgespoord en krijgt de aanmaning de woning weer ter beschikking te brengen van permanente bewoning.

Ook als een bewoner van het dorp of belanghebbende meent dat een woning is onttrokken aan bewoning kan daarvan melding worden gedaan bij de Gemeente.

De melding doet U Hier.
De gemeente neemt Uw melding in onderzoek.

Bovenstaande is bevestigd door de jurdische afdeling van de Gemeente Schagen en nogmaals schriftelijk vastgelegd in een schrijven nov 2018, aan de leden van de Gemeenteraad van Schagen.

Einde.

HOME
TOP