Overheidsplannen voor Callantsoog.

Er zijn heel wat plannen, opgesteld door de overheid, van toepassing voor ons dorp en dit gebied.
Tegenwoordig zijn deze plannen goed in te zien via Internet.

Daarom heb ik de plannen hier, op 4 januari 2006, op een rijtje gezet met een kleine toelichting.

---Derde Nota Waddenzee.---
Hier staat het plan.
Waddenzee, zelfde plan, andere presentatie en informatie.
Doel van dit plan: Bevat de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor het Nederlandse deel van de Internationale waddenzee: duurzame bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.
Mijn opmerking: Een groot deel van de kopvanNoordHolland met name DenHelder, AnnaPaulowna en Wieringen grenzen aan de waddenzee en zijn derhalve verplicht om deel te nemen aan deze ontwikkelingen.

---Leidraad Provinciaal ruimtelijk beleid.---
Doel: De provincie ontwikkelt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners streekplannen. In een streekplan wordt de gewenste ontwikkeling van de leefomgeving in grote lijnen aangegeven. In Noord-Holland gelden twee streekplannen: het streekplan Noord-Holland Zuid (vastgesteld door provinciale staten op 17 februari 2003) en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (vastgesteld door provinciale staten op 25 oktober 2004)

---Ontwikkelingsplan NoordHollandNoord---
Hier staat het plan.
Doel: Vastgesteld plan met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van NoordHollandNoord.
Mijn opmerking: Hier staan ook de ontwikkelingen 'Noordboog' in beschreven.

---Partiele herziening streekplan Boskerpark.---
Doel: Het project Boskerpark ligt in de gemeente Zijpe en gaat om de realisatie van een park met ca 380 (driehonderdentachtig!!) recreatiewoningen, de aanleg van een natuurzone en de bouw van 14 permanente woningen aan de Voorweg.
Mijn opmerking: Niet alleen de Boskerpolder wordt gewijzigd van bestemming maar ook de gronden ten noorden van callantsoog ivm zogenaamde compensatie.

---Risico's in bedijkte termen.---
Hier staat het plan.
Doel: Een evaluatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid tegen overstromen.

---Zwakke schakels in NoordHolland.---
Doel: In kaart gebracht de zwakke schakels van NoordHolland, met name Callantsoog Den Helder en wat we er tegen kunnen doen.