Kustverdediging langs de Noordzee.

Weliswaar kunstmatig maar op een natuurlijke wijze wordt het strand bij Callantsoog verbreed. Met lange zandbanken voor de kust wordt een natuurlijke zandbeweging voor de kust bereikt.
met suppleties op het strand wordt het strand verhoogd, waar nodig.
Aan de onderzijde van die duinvoet wordt het zand ook opgehoogd. Bij storm, wanneer de golven het duin halen, zakt hat zand van boven naar beneden en worden de duinen smaller.
Na een suppletie kan het duin er weer een paar jaar tegen en wonen wij weer (of nog) veilig achter het duin.


Het schip in de verte voert het zand aan, vers opgezogen van de verder gelegen zeebodem. Via een drijvende slang en een buizenstelsel wordt het zand naar het strand gespoten.

En dit is Nicolette, de voorvechtster van de strandverbreding en dus meer veiligheid voor Callantsoog.

TOP