Foto's van vroeger

De Keeten
Kleine Jewel
Beeld
Bank
Wijde Blick
Duinen


Het deel direct noordelijk van het dorpsplein ligt op een duinarm (Op 't Land weg') en de Kleine Jewel polder. De ontwikkeling van dit kleine stukje is goed te zien op deze foto's.

De bebouwing rechts staat op het duin. Op de voorgrond is inmiddels een spoor gelegd (met onderhoudsgebouwen) voor het treintje dat gebruikt wordt om stenen aan te voeren voor de bouw van de strekdammen. Polder en duin zijn nog ongeroerd.

Links is goed te zien dat het toerisme op gang kwam. Van zeildoeken tenten werden er daarna houten wanden gebouwd met zeildoek als dakbedekking. Ook staat links onderin het nieuwe gebouw van de KNRM.

Geleidelijk werd het terrein volgezet met tentjes met houten wanden en daarna houten en zelfs stenen huisjes. Enkele van deze huisjes staan er nog steeds.

NB: Bovenstaande kaarten zijn in mijn bezit en ten dele electronisch bewerkt om ze iets lichter te maken.

TOP
Home