Callantsoog; Ontwikkeling nieuw strand na 2010.

De kusten in de Kop van NoordHolland worden veiliger gemaakt. Na onderzoeken naar stenen dijken, verlengde strekdammen, binnewaartse duinvergroting is besloten dat op natuurlijke wijze met veel zand voor de kust, de stranden worden verbreed en waarnodig de duinen verhoogd.


Nieuwe Strand kaart Kop van Holland weergeven op een grotere kaart
Het plan in hoofdlijnen.

De slijtage aan de stranden in de Kop van NoordHolland, met als centrum Callantsoog, wordt op natuurlijke manier met veel zand op strand en in de branding gestopt. Waar nodig worden de stranden eerst verbreed en de duinen verhoogd. Zo wordt de veiligheid belangrijk verbeterd, op natuurlijke wijze de kust beschermd. Het zand dat in de eb/vloed beweging naar het noorden stroomt komt, na vele jaren, in de waddenzee. Ook de waddenzee heeft zand nodig door het verminderen van slib wegens de aanleg van de afsluitdijk en de verhoging van de zeespiegel. Een plan met alleen maar winnaars.

De HondsBossche zeewering bij Petten, richting SintMaartenszee.
De stenen dijk bij Petten wordt in het zand gelegd, aansluitend op de dijk worden de stranden verbreed en de duinen op gelijke hoogte gebracht als de dijk. Strand en duinen worden veel breder. Meer info over de HondsBossche zeewering.

De duinen en stranden bij Sint Maartenszee en achter het zwanenwater.

Bij Sint Maartenszee en achter het zwanenwater, wordt een nieuwe voorduin aangelegd. In feite zijn de duinen achter het zwanenwater erg smal. Voor het voorduin komt een groot strand. Tussen het voorduin en de duinen mag bij storm de zee binnen stromen, waardoor een zoute natuur ontstaat.


De duinen en stranden bij Callantsoog.
Het dubbelduin achter het zwanenwater gaat geleidelijk over in verbreed strand. De stranden bij Callantsoog worden twee keer zo breed, tot ruim 100 meter bij hoog water!
Zo ontstaat er ruimte voor een soort strandboulevard, een verhoogd plankier, waar strandpaviljoens op staan, dagwinkeltjes kunnen komen en gezellige terrasjes. Bij de huidige strandpaviljoens 'Noordzeestrand' en 'Woest' kan je de ontwikkelingen zien starten.
Van Callantsoog tot Julianadorp ca 10 km verder zal de stranverbreding geleidelijk verminderen. Vanaf julianadorp zijn de stranden al breed, maar zullen de strekdammen blijven. Wel zullen natuurlijke voorduinen worden aangelegd.
Bij Huisduinen zal bij de aansluiting op de stenen Helderse zeewering het duin worden verhoogd.


Hoe maken we dat en houden we het zo?
Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat met geregelde zandsuppleties, in en voor de branding, de kustlijn wordt gemaakt en in stand blijft.
Verantwoording: De 3 artist impressions komen van de folder "Kust op Kracht" uitgegeven door de Provincie NoordHolland tijden een voorlichting in april 2010 in Callantsoog. De tekst en lijn in verhaal zijn zelf gemaakt. Informatie staat op de website www.Kustopkracht.nl

TOP