Het KOOIJBOS bij Callantsoog.

Het Kooijbos is een prachtig oud bos, gegroeid rond de voormalige zeedoorbraak 't Ooghmer Gat. Pas in 1620 werd deze doorbraak gesloten met de aanleg van de Jeweldijk. Rond de afgesloten zeearm, welke niet economisch was te maken ontstond in en rond de oude stroomgeul een moerasland van riet, wortels en veenruigte en op de oevers een bos. Veel van die sporen zijn nog terug te vinden. In latere jaren werd er in de privesfeer een eendenkooij aangelegd welke de naamgever van het bos werd. Het Kooijbos ligt aan de oostkant van het dorp -van de zee af- en grenst aan de nabbersnollen, luttjenollen en camping 'de Nollen'.


Door onderstaande foto's en teksten in volgorde te bekijken kunt U daar een beeld van krijgen.

Onlangs toen ik dit rietland betrad vlogen er twee roerdompen voor m'n neus weg. De kooijvijver heeft iets mysterieus; op deze plaats is iemand die planten plukte, in het moeras weggezakt.
De Kooijvijver is rustig en ongerept. Eenden broeden en reigers zitten in de bomen. Diverse paden kronkelen door het bos.
Vlak bij de vijver staat deze grote oude boom; zomers dansen hier druiden. In de boom zitten verschillende nesten van spechten.
Rond 1600 stroomde hier de zee. Nu zitten hier IJsvogels. Een omgevallen boom blijft over de sloot liggen.
Op een dichtgeslibde zeegel, groeien gevlekte rietorchis, gewone rietorchis, werlriekend nachtorchis (zeldzaam), wollepluis etc. In het kooijland zijn ook hoge plekken, vermoedelijk strandwallen van eind 15e eeuw.
In dit bosdeel van jonge berkenstammen, zitten vaak twee ransuilen, niet te ontdekken door hun slanke vorm. Delen van het bos zijn niet begaanbaar wegens het moerassige deel waar je in wegzakt.
Soms zit er een vossenburchten onder een omgevallen boom. Prachtige groentinten, van de soorten mos die hier een kans krijgen.

Het Kooijbos is niet vrij toegankelijk; door het staatsbosbeheer worden op verzoek en in het hoogseizoen wekelijks rondleidingen verzorgd. Opgave bij de lokale VVV.

TOP
HOME