GROOTE KEETEN nabij Callantsoog.

Dubbelduijn is de oorspronkelijke naam voor het dorp Groote Keeten. Het dorp is gebouwd op de restanten van het overspoelde eiland 't Oghe. In Groote Keeten zijn deze restanten nog heel mooi zichtbaar. Deze oude duinen zijn bewaard gebleven omdat eerst bedijkingen, rond1600, werden aangelegd om de polders rond Callantsoog te redden tegen de binnenvallende zee. In 1610 werden bedijkingen naar Huisduinen gemaakt om de polders Koegras droog te maken. De polders Koegras werden weer basis om de polders van Anna Paulowna en Wieringerwaard droog te maken. Daarna ontstond er aansluiting met het eiland Wieringen. Zo werden de duizenden jaren oude duinen bij Groote Keeten gered en kon zich een klein dorpje ontwikkelen.


Ik weet het, dit herkent U niet. Maar Uw webmaster is iets buiten Groote Keeten geboren, speelde hier veel en herinnert zich deze strandopgang nog als de dag van gisteren. De tijd staat even stil en dat maakt Groote Keeten voor mij ook zo bijzonder. Vroeger was ook mooi.

Als je van het strand kwam, meteen links in het dorp, woonde Tante Sonja en zij dreef daar een kleine drinksalon. Kopje koffie, biertje, ijsje etc. Na de dood van haar man zag zij kans om tot op hoge leeftijd hier een leuk klein cafe te runnen waar ook de jeugd zich uitstekend thuis voelde. Een geweldige vrouw die de sfeer en de tijd goed aanvoelde. Tante Sonja is de vrouw in het midden.

Groote Keeten is een langgerekt dorp, gebouwd rond het knooppunt van een drie-tal dijken/ duinen. Noordwaarts de 'Van Oldenbarneveltdijk' aansluitend op Huisduinen, zuidwaarts 'de Ooghmergatsdijk' aansluitend op Callantsoog en Oostwaarts de 'Noord Schinkeldijk' aansluitend op 't Zand. Groote Keeten is heftig in beweging, er verandert veel. Ook de rode boerderij in het midden evenals alle bosjes zijn alweer verdwenen. Deze foto heb ik geleend van www.deltaphoto.nl/ (heb toestemming gevraagd).
Bij de aanleg van de bedijkingen welke 't Oghe vastmaakten met Huisdijnen in1610 werd een "bekwame keet" op de Helmdijk gezet die diende als onderkomen voor de dienstdoende raden. Deze keet was het begin van het buurtschap Groote Keeten en zo verdween de naam Dubbelduijn. Groote Keeten ontwikkelde zich door de eeuwen heen tot enkele boerderijen en arbeiderswoningen langs de Helmweg en de daaraan parallel lopende, maar door een duinregel gescheiden, Achterweg.

Net als de Nollengebieden rond Callantsoog en Groote Keeten zijn deze duintjes, rechts en voor de strandopgang, de noordelijke restanten van het oude eiland 't Oghe Ze zijn tenminste duizend jaar oud doch wellicht nog ouder.
Tegenover camping Callassande liggen twee bosjes op duinrestanten. De bosjes zijn hier gegroeid omdat de lokale boeren de grond wegens de duinen niet in bewerking hadden genomen. Weer later werd het te bewerkelijk om de bosjes en duinen te verwijderen. Gelukkig maar. De duinen zijn de noordelijke restanten van de noordkant van het oude eiland 't Oghe. Vanaf de helmdijk uit Groote Keeten werd een duin/ dijk verbinding gemaakt met de Regtendijk.
Als je in Groote Keeten naar het strand loopt zie je bovenop het duin zowel links als rechts duidelijk een dijk lopen in het duinlandschap. Deze dijk is in feite de Oogmergatsdijk die in 1610 is aangelegd om het Oogmergat, tussen Callantsoog en Groote Keeten te dichten. Het Oogmergat was een doorbraak in de duinen waarbij het dorp 't Oghe werd vernietigd.

De strandopgang oplopend ligt rechts 't Botgat en links een opslagplaats voor Rijkswaterstaat. 't Botgat (rechterfoto) is bijzonder wegens de duinvorming in het weiland maar historisch zeer bijzonder omdat hier het zwaartepunt is geweest van de Engels/Russische landingen in 1799 in de Nederlanden ten tijde van de Bataafse Republiek. Er is zeer zwaar gevochten en er zijn toen vele doden gevallen. De opslagplaats wordt in de volksmond het Russenkerkhof genoemd. Hier en ook rechts van de naastgelegen dijk zijn vele soldaten in de haast begraven.


Een klein stukje Achterweg, zoals het er vroeger uitzag, een holle weg, uitgesleten in het duin. Met daaraan, horend bij een woonhuis, liggend een laag schuurtje. Veel schuurtjes en soms ook huizen zijn laag gebouwd om de storm(achtige) winden te kunnen doorstaan.


Het grote pand links staat bekend als 'van Scheijen'. De familie van Scheijen is in Groote Keeten heel bekend. Supermarkt, cafe, paardenslager, smid en de eerste busonderneming weren opgericht door deze familie. In dit pand was tot in de jaren '80 een supermarkt gevestigd met rechts in het pand een bruin cafe. Op de rechterfoto staan enkele bezoekers van het bruine cafe ergens in de jaren dertig. Wie kent deze bezoekers?


Dit huisje rechts voor de strandopgang staat er nog altijd. De familie Bakker woont hier al drie generaties. Een karakteristiek huisje. Laag gebouwd om de stormen te weerstaan. De kleur is wit om minimaal invloed te hebben van de zoute zee. Zout dat met de wind wordt meegevoerd en wel eens wat schade geeft aan schilder- en metselwerk.
Vroeger liep voor het huisje van Bakker (zie boven) een spoorlijntje gebruikt voor het aanvoeren van materialen om de kust te versterken. Basaltblokken, wilgentengels, rietmatten en helm werden aangevoerd, langs de kust gereden en gebracht naar de plek waar het nodig was. Het spoortreintje liep vanaf het NoordHollandsKanaal, nabij 't Zand, via de Zijper- en NoordSchinkeldijk naar GrooteKeeten en vervolgens via Callantsoog tot SintMaartenszee tot helemaal voorbij Petten. Meer info zie: Trams en treinen door de Zijpe
en Zijper Historisch Blad.
Noordelijk van Groote Keeten staan nu deze boerderijen. Vroeger lag hier het Heersdiep. Een zeearm waar vroeger menig schip schuilde voor noodweer op zee. De bodemstructuur was hier van zware zeeklei. Inmiddels grotendeels vervangen door zand voor de teelt van bolgewassen. In de verte bij het duin, blijkt uit oude tekeningen, was hier 's Lands Lavage plaats'. Vermoedelijk een wasplaats voor of ten behoeve van de grote VOC schepen die hier in de buurt op de rede van Texel hun thuishaven hadden.


Er kan nog veel meer informatie bij, maar anders wordt het onleesbaar. Uw opmerkingen of commentaar zie ik graag tegemoet. NB: De afgebeelde oude ansichtkaarten zijn in mijn bezit waarmee ik niet de copyrights van anderen aantast. NB2 Voor Barbara: Eindelijk klaar.

Home
TOP