Het duinkonijn in de duinen rond Callantsoog

Duinkonijntje in duinvallei.

In de duinen rond Callantsoog maar ook in de rest van Nederland zult U vaak kleine konijntjes zien rennen. Ze zijn tamelijk tam en vluchten soms maar enkele meters afstand weg om vervolgens iets verderop weer te blijven zitten. Als U een rondwandeling door het Zwanenwater doet kunt U er tientallen zien.
De historica Petra van Dam, onderzoekt aan de Vrije Universiteit de ecologische veranderingen in de duinen, heeft onlangs interessante dingen geschreven over het duinkonijn .
Petra van Dam toont in haar onderzoek aan dat rond 1600 bontfokkers het aantal konijnen bewust groot hielden.
Konijnen kwamen van oorsprong niet voor in Nederland. De konijntjes werden door fokkers geimporteerd uit de West Afrikaanse Sahara. De Nederlandse duinen waren een uitstekende plek om de dieren te fokken.


Voor de zware beschadigingen van Duinen en zandverstuivingen hield men het Duinkonijn verantwoordelijk. De dieren beschadigden de planten met zandverstuivingen als gevolg.
Bontfokkers ook wel duinmeiers genoemd waren echter verantwoordelijk voor het grote aantal duinkonijnen. In de winter werden de konijntjes bijgevoerd met hooi en wilgentenen. Gezonde vrouwtjes werden gemerkt met een knip in het oor en weer teruggezet. Ook probeerde de duinmeiers vossen en wilde katten uit te roeien.
Duinkonijn in natuurlijke omgeving.

De duinmeiers verdienden destijds goed aan de konijnenhandel. Zij verhandelden de vachten naar Brabant en Linmurg maar ook naar Belgie en Duitsland.
Ook werd het vlees in die tijd voor veel geld verkocht.De duinmeiers gebruikten voor de jacht gebruik van fretten waarvan de tanden waren afgeveild zodat de fretten de pels van de konijnen niet konden beschadigen. De fretten joegen de konijnen uit hun holen waarna de duinmeiers de konijnen eenvoedig konden vangen. Uit de administratie van het grafelijk duinbeheer van het gebied tussen Schoorl en Monster blijkt dat er rond 1600 ongeveer 40.000 konijnen per jaar werden gevangen. Het totale aantal voor Nederland bedroeg circa 2 tot 3 keer zoveel.
In die tijd was de duinmeier verplicht om de duinen weer te beplanten met helmgras zodat de duinen niet beschadigden.

Een humoristische site over het duinkonijn vindt U bij
Wipperoen het duinkonijn.

TOP
Home