Hebben de Vikingen 'Callantsoog' gesticht?

De Callantsogers stammen van stoere Vikingen af.

De oudste vermelding van 'Kallinge' is van 980. De Abdij in Egmond ontving een schenking van de eigenaren van Kallinge, graaf Dirk I en zin vrouw Geva in de vorm van een halve villa=boerderij en de helft van de opbrengst van die villa. Gelet op andere schenkingen van Dirk I uit andere gebieden zoals Skagen waar hij 3 Villa's schonk aan de abdij van Egmond, is het zeer aannnemlijk dat Kallinge niet meer bezat dan 1 boerderij. Er is rond het jaar 1000 nergens sprake van een dorp in de regio Kallinge.

Maar eerst een stukje geschiedenis voor het jaar 1000. Het is bekend dat de kuststrook tot ca. het jaar 1100 vanaf Schoorl tot de noordkant van Texel aanzienlijk verder zeewaarts lag dan nu in 2020 het geval is. Vermoedelijk is dat ca 2 Kilometer maar niet veel meer. Het gebied bestond uit oude zandduinen, strandwallen en duinvalleien.
Rond 500 n Chr leefden hier het Friese volk dat langs de kust woonde van Bremen in Duitsland tot Brugge in BelgiŽ. In de reeks Fries-Frankische oorlogen wonnen de Franken waardoor vanaf ca 800 de kuststrook onder bestuur kwam van de Franken. De Franken vestigden een kerk in Utrecht waarvan in Egmond een Abdij werd gebouwd. De Oud Friese taal en de Oud Frankische taal vormen samen de OudNederlandse taal. Vanaf 850 speelden ook de Vikingen een beangrijke rol in deze streek.

Vikingen in de streek Kallinge.
Na de overwinning van de Franken op de Friezen werd door de Franken de Deense Viking Rorik aangesteld als beheerder van de NoordWestelijke gebieden waaronder Kallinge. De Vikingen waren hier beheerder van ca 820 tot ca 900 na Christus. Na Onderzoek in de laatste jaren (2000-2020) heeft aangetoond dat de Vikingen of Noormannen rond 860 na Chr een sterke basis hadden gemaakt in deze streken vermoedelijk ter hoogte van Heiloo tot Haarlem.
De recente vondst van de Zilverschat op het nabij gelegen, voormalige eiland, Wieringen heeft aangetoond dat in deze streken de Vikingen waren gevestigd. Op het strand van Callantsoog is een prachtige zilveren armband gevonden welke toebehoorde aan de Vikingentijd. Deze armband is te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudheden.
In deze periode (820 tot 900) leefden hier Vikingen welke handel dreven met het achterland van de Franken (Germaanse stam). Via het Almere (nu IJsselmeer) voeren de Vikingen met hun schepen naar de Rijn bij Dorrestede (nu Wijk bij Duurstede). De Vikingen kregen op Wieringen een belangrijke post waarvandaan ze van de Noordzee naar het achterland gingen. Deze plaats verdedigden ze goed en werd een belangrijke pleister- en woonplaats. De Vikingen vestigden zich hier en mengden zich geleidelijk met de lokale bevolking, in ons geval de Friezen.

Kustafslag
Door diverse overstromingen en springvloeden aan de kust met name 1170 vond er veel kustafslag plaats en werd de Zuiderzee gevormd. Ook de stijging van het zeewater (ca 2 meter van het jaar 1000 tot 1500) en het verdrogen van de veengebieden leidde tot de enorme landinwaartse overstromingen. In het gebied Kallinge werden diverse schenkels (is een afwatering naar zee) enorm vergroot en werd er veel land weggeslagen en overspoeld.

Uiteindelijk werd Kallinge rond 1200 een eiland, zoals ook Texel, Huisduinen, Vlieland etc eilanden werden. In 1494 en 1514 blijkt dat onder gezag van de Abdij van Egmond een telling is geweest waarbij 't Ooge 150 haardsteden had, 500 communicanten en dat t'Ooge 200 morgens groot is. 200 Morgens is ca 180 hectare.

Welke ontwikkeling heeft geleidt van 1 boerderij in het jaar 920 tot 150 haardsteden in 1494 is niet bekend. Wel is bekend dat met name de betere verzorging, de groei van de medische stand en de uitvinding van het bier (Koken, filteren en bottelen van water) de bevolkingsaantallen enorm deed groeien.

De naam 'Kallinge' .
Zie voor een uitleg van de naam Kallinge onze pagina over Callantsoog. Geschiedenis van Callantsoog.


TOP
Home