Hebben de Vikingen 'Callantsoog' gesticht?

De callantsogers stammen van stoere Vikingen af.

De naam Callantsoog is een samenvoeging van de vroegere namen voor het overspoelde eiland 't Oghe' met daarop het dorp 'Kallinge'.
Het oudst bekende dorp 'Kallinge' bestond al in 980, de naam is echter niet herleidbaar. Daarom is er ruimte voor een gewaagde maar ook wel verdedigbare stelling.

De recente vondst van de Zilverschat op het nabij gelegen, voormalige eiland, Wieringen heeft aangetoond dat in deze streken de Vikingen waren gevestigd. Op het strand van Callantsoog is een prachtige zilveren armband gevonden welke toebehoorde aan de Vikingentijd. Deze armband is te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudheden.

Kallinge lag in deze tijd nog niet op een eiland maar was onderdeel van een strandwal welke liep van Bergen/Schoorl tot aan Wieringen en Texel. Texel lag nog vast aan Noord Holland al was er wel sprake van een moerasgebied.
In deze periode (900 tot 1200) leefden hier Vikingen welke handel dreven met het achterland van de Franken (nu Duitsers). Via het Almere (nu IJsselmeer) voeren ze met hun schepen naar de Rijn bij Dorrestede (nu Wijk bij Duurstede). De Vikingen kregen op Wieringen een belangrijke post waarvandaan ze van de Noordzee naar het achterland gingen. Deze plaats verdedigden ze goed en werd een belangrijke pleister- en woonplaats. De Vikingen vestigden zich hier en mengden zich geleidelijk met de lokale bevolking, in ons geval de West-Friezen.

De Vikingen die hier leefden waren van Deense afkomst. Als we eens naar taalovereenkomsten tussen de Nederlandse en de Deense Taal gaan kijken, blijkt dat er behoorlijk wat overeenkomsten zijn met lokale namen.
Enkele voorbeelden zijn Grunningen=Groningen en Skagen=Schagen. Zo zou Kallingen van het Deense Skallinge kunnen komen.
In de Deense taal wordt de naam Skallinge gegeven aan vlakke landen gelegen achter duinen. In Denemarken nabij Esbjerg iets ten zuiden van Blavand ligt het grote natuurgebied Skallingen en vertoond grote overeenkomsten met dit gebied zoals het vroeger was. Het vroegere Kallinge was zón gebied met stuifduinen aan de zeezijde en vlaktes er direct achter welke bij laag water begaanbaar waren en waar in de zomermaanden het vee kon lopen en grazen.

Het is goed mogelijk dat de naam Skallinge door de Deense Vikingen is aangebracht en geleidelijk aan is verbasterd van Skallinge naar Kallinge en door de samenvoeging met het latere eiland 't Oghe tot Callantsoog.

NB: Er blijkt in de Scandinavische landen meerdere gebieden en steden de naam kallingen of Skallingen te dragen.


TOP
Home